De NIPT: wat, wanneer, hoe?

Hoorde je al van de NIPT? De Niet-Invasieve Prenatale Test dient om bepaalde genetische afwijkingen op te sporen bij ongeboren baby’s. Maar hoe gebeurt dat, wanneer kun je dat laten doen, en is dat veilig en betrouwbaar?

Wat is de NIPT-test?

De Niet-Invasieve Prenatale Test of NIPT is een screeningtest die nagaat of een ongeboren baby o.a. trisomie 21 (syndroom van Down), trisomie 13 (syndroom van Patau) of trisomie 18 (syndroom van Edwards) heeft, door het DNA van de baby in het bloed van de moeder te analyseren. Dat gebeurt met een gewone bloedafname. Zijn er veel fragmenten van chromosoom 21, 13 of 18 aanwezig, dan is er een grote kans dat het kindje het betreffende syndroom heeft.

Wanneer kan je de NIPT laten uitvoeren?

De bloedafname gebeurt vanaf de twaalfde week van de zwangerschap. Ongeveer drie weken daarna krijg je het resultaat. Alle zwangere mama's komen in aanmerking voor de NIPT test. De terugbetaling door het RIZIV is vanaf 1 juli 2017 voorzien voor elke zwangere vrouw, ongeacht haar leeftijd of familiegeschiedenis.

Is de NIPT veilig?

De troef van de NIPT is net dat het een bloedafname en dus een niet-invasieve test is. Dit betekent dat er geen instrumenten worden ingebracht, en dat er dus geen risico is voor de moeder of de baby. Bij bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie is dat wel het geval, want dan is er een verhoogd risico op een miskraam.

Is de test betrouwbaar?

De NIPT biedt meer dan 99 % zekerheid. Op 100 baby’s met het downsyndroom spoort de test er minstens 99 op. In minder dan 1 procent van de gevallen geeft de test aan dat de baby het syndroom van Down heeft, terwijl dat niet zo is. Daarom wordt bij een positieve NIPT-test altijd nog een invasieve test (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) uitgevoerd voor de zekerheid.

Kan iedereen een NIPT laten uitvoeren?

Ja, iedereen kan een NIPT test laten uitvoeren. Sinds 2017 is er ook een terugbetaling door het RIZIV voorzien en heeft iedereen daar recht op.

Wat als de NIPT positief is?

Wanneer je te horen krijgt dat je baby waarschijnlijk een van de syndromen heeft, heb je in de eerste plaats nood aan steun. In je omgeving vind je zeker medische professionals om je te helpen. Maar er bestaan ook speciale organisaties waar je terecht kan met al je vragen en die je steunen en begeleiden tijdens de zwangerschap en in de jaren daarna. Bijvoorbeeld:

Ook interessant

Je kleintje horen in je buik is magisch!

Lees artikel