De NIPT: wat, wanneer, hoe?

Hoorde je al van de NIPT? De Niet-Invasieve Prenatale Test dient om het downsyndroom op te sporen bij ongeboren baby’s. Maar hoe gebeurt dat, wanneer kun je dat laten doen, en is dat veilig en betrouwbaar?

Wat is de NIPT-test?

De Niet-Invasieve Prenatale Test of NIPT is een screeningtest die nagaat of een ongeboren baby o.a. trisomie 21 (syndroom van Down), trisomie 13 (syndroom van Patau) of trisomie 18 (syndroom van Edwards) heeft, door het DNA van de baby in het bloed van de moeder te analyseren. Dat gebeurt met een gewone bloedafname. Zijn er veel fragmenten van chromosoom 21, 13 of 18 aanwezig, dan is er een grote kans dat het kindje het betreffende syndroom heeft.

Wanneer kan je de NIPT laten uitvoeren?

De bloedafname gebeurt vanaf de elfde week van de zwangerschap. Ongeveer drie weken daarna krijg je het resultaat. De NIPT wordt voorlopig vooral uitgevoerd bij moeders met een verhoogd risico. Bij andere moeders wordt meestal een combinatietest gedaan (een echografie en een hormonenmeting via bloedafname).

Is de NIPT veilig?

De troef van de NIPT is net dat het een bloedafname en dus een niet-invasieve test is. Dit betekent dat er geen instrumenten worden ingebracht, en dat er dus geen risico is voor de moeder of de baby. Bij bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie is dat wel het geval, want dan is er een verhoogd risico op een miskraam.

Is de test betrouwbaar?

De NIPT biedt meer dan 99 % zekerheid. Op 100 baby’s met het downsyndroom spoort de test er minstens 99 op. In minder dan 1 procent van de gevallen geeft de test aan dat de baby het syndroom van Down heeft, terwijl dat niet zo is. Daarom wordt bij een positieve NIPT-test altijd nog een invasieve test (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) uitgevoerd voor de zekerheid.

Kan iedereen een NIPT laten uitvoeren?

In principe kan iedereen een NIPT laten uitvoeren, maar voorlopig wordt de test nog niet vergoed door de verplichte ziekteverzekering. Er wordt in België wel gewerkt aan een terugbetaling voor toekomstige moeders met een verhoogd risico. Daaronder vallen vrouwen die 36 jaar of ouder zijn, of waarbij de combinatietest een verhoogd risico aantoonde, of waarbij het downsyndroom voorkomt in de familie.

Wat als de NIPT positief is?

Wanneer je te horen krijgt dat je baby waarschijnlijk een van de syndromen heeft, heb je in de eerste plaats nood aan steun. In je omgeving vind je zeker medische professionals om je te helpen. Maar er bestaan ook speciale organisaties waar je terecht kan met al je vragen en die je steunen en begeleiden tijdens de zwangerschap en in de jaren daarna. Bijvoorbeeld:

Je kleintje horen in je buik is magisch! Hoor het hartje en de hikjes waar en wanneer je wil met een handige babyhartslagmeter  in onze webshop.