Herroepingsrecht bij bestelling

Aanwezigheid herroepingsrecht

Wanneer de Koper online een artikel bestelt, geniet hij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen nadat het artikel geleverd werd. De levering gebeurt bij een bestelling op het ogenblik dat de Koper of een door de Koper aangeduide derde het artikel komt ophalen in de winkel of op het ogenblik dat het artikel wordt overhandigd aan de Koper of een door hem aangeduide derde door de vervoerder bij een (thuis)levering op een opgegeven adres.

De termijn van 14 kalenderdagen laat de Koper toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. De Koper kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient de Koper het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. De Koper mag het goed dan ook slechts in die mate uitpakken voor zover dat noodzakelijk is om het inspectie- en testrecht uit te oefenen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen brengt de Koper de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per post, telefonisch of e-mail) op de hoogte van zijn herroepingsbeslissing. Stuur je verklaring naar: Dreambaby Klantendienst, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, bel naar 02 363 56 65, neem contact met ons op via het contactformulier.

De Koper kan ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat terug te vinden is op de website www.dreambaby.be, maar dat is niet verplicht.

Het artikel kan slechts in de oorspronkelijke staat worden teruggezonden. Wanneer het artikel niet meer verkoopbaar is omdat de Koper is verder gegaan dan enkel het inspecteren, zal de waardevermindering die het artikel onderging, worden aangerekend (o.a. bij artikelen waarbij hygiëne van belang is).


Afwezigheid herroepingsrecht

Bestelde de Koper of betaalde hij na reservatie een artikel via één van onze medewerkers in de winkel, dan geniet hij geen bedenktermijn van 14 kalenderdagen na de levering van het goed. De Koper kon namelijk het artikel ter plaatse bekijken en er minstens alle informatie verkrijgen die hij nodig had om volledig geïnformeerd te besluiten het artikel aan te kopen.

In sommige gevallen is wettelijk bepaald dat niet in een bedenktermijn moet worden voorzien hoewel de aankoop op afstand of buiten de verkoopruimte van de Verkoper plaatsvond.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

  • Artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggestuurd als de verzegeling is verbroken (bv. elektrische borstpomp, drinkfles voor baby's)
  • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken.
  • Artikelen die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die duidelijk voor de Koper of een specifieke persoon bestemd zijn. Deze artikelen hebben een duidelijk persoonlijk karakter. Het gaat bijvoorbeeld om een speciaal voor de Koper besteld artikel dat niet standaard aanwezig is in het assortiment van de Verkoper.

Hoe terugsturen?

De Koper heeft 14 kalenderdagen de tijd, te rekenen vanaf de dag volgend op de levering van het artikel, om het artikel terug te sturen. De levering vindt plaats op het ogenblik zoals omschreven in artikel 9.1., §1 van deze Voorwaarden.

Kleine artikelen retourneren (minder dan 30 kg of kleiner dan 1,5 m)

Per post
De Koper neemt contact op met de Klantendienst en ontvangt een e-mail met een retourdocument om uit te printen. Indien gewenst, kan de Koper een uitgeprinte versie op verzoek via de post of in een Dreambaby-winkel verkrijgen.

De Koper verpakt het artikel terug in de originele (eventueel gehavende) verpakking en kleef er het retourdocument op. De Koper zorgt ervoor dat, wanneer de originele verpakking na het openmaken bij eerste ontvangst onvoldoende bescherming biedt voor een nieuwe verzendbeurt bij retour, hij een extra verpakking voorziet voor het artikel om schade aan het product te voorkomen tijdens transport. De (delen van de) originele verpakking moet(en) wel steeds worden meegestuurd. De Koper geeft uiteindelijk de retourzending af bij een PostPunt.

Grote artikelen retourneren (meer dan 30 kg of groter dan 1,5 m)

Voor het terugsturen van grote artikelen, dient de Koper de Klantendienst op te bellen op 02 363 56 65. De medewerkers delen de te volgen stappen mee en vergoeden de Koper na ontvangst en controle van het artikel. Als de Koper de volledige bestelling terugstuurt, dan vergoedt de Verkoper ook de verzendkosten die de Koper al betaalde voor de levering. Van het terug te betalen bedrag worden de retourkosten (€ 35 voor een groot artikel) afgetrokken. De kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van het herroepingsrecht zijn namelijk voor rekening van de Koper.


Terugbetaling na herroeping

De Verkoper vergoedt de Verkoper bij herroeping na controle van het artikel.

De Verkoper verbindt zich ertoe de Koper te vergoeden na ontvangst en controle van het artikel als de herroeping van het artikel correct is verlopen.

Als de Koper zijn volledige bestelling retourneert, dan vergoedt de Verkoper ook de verzendkosten die de Koper al betaalde voor de levering van het artikel.

Van het terug te betalen bedrag worden de retourkosten (2.95 euro voor een klein artikel / 35 euro voor een groot of zwaar artikel) afgetrokken. De kosten voor de terugzending bij herroeping zijn namelijk voor rekening van de Koper.

Indien de Koper het artikel oorspronkelijk met Visa betaalde, vindt hij het terugbetaalde bedrag op de volgende maandafrekening. Indien de Koper via overschrijving betaalde, stort de Verkoper het bedrag binnen de twee weken terug.

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Of wil je ons direct contacteren?

Contacteer ons

  • Via Facebook
  • 02 363 56 65
  • Contactformulier