Huilen is aandacht vragen voor beginners

Pasgeboren kinderen kunnen in hun eerste levensjaar amper gesproken taal, mimiek of lichaamsexpressie gebruiken om aandacht te vragen. Huilen is bijgevolg een uitstekend communicatiemiddel om dat te compenseren.

Een baby huilt gemiddeld twee uur per dag

Baby’s huilen niet allemaal evenveel. Vergelijken is bijgevolg gevaarlijk. Een pasgeboren baby huilt gemiddeld twee uur per dag. Na zes weken loopt dat doorgaans op tot een huilpiek van drie uur, om na drie maanden weer af te nemen tot één à anderhalf uur per dag. Vaak bundelt baby zijn huilbuien in een huiluurtje, dat hij nogal eens in de vooravond programmeert.

Om te weten of je baby zich min of meer aan dat gemiddelde houdt, kan je best een huildagboek bijhouden. Daarin noteer je wanneer je baby huilt en hoelang. Klopt je indruk en huilt je uk inderdaad meer dan normaal, dan heb je misschien een huilbaby.

Een grote of een kleine boodschap

De boodschap die je baby met zijn huilbui wil geven, is vaak meteen duidelijk en hoegenaamd niet dramatisch. Het kan een grote of een kleine boodschap zijn … ter hoogte van de luier bijvoorbeeld. Baby kan ook honger of dorst hebben of hij kan moe zijn. Of misschien heeft hij gewoon zin in een knuffel. 

Naarmate je je kindje beter leert kennen, zal je zijn signalen ook beter kunnen onderscheiden. Dan wordt het ook gemakkelijker om er zodanig op te reageren dat baby weer gaat lachen… of zalig inslaapt.