Thuisblijven voor de kinderen … Zo doe je dat.

Nicolas (33) en Lynda (31), papa en mama van vier, besloten om het ouderschap vanuit een andere hoek te bekijken. Papa zorgt voor de kinderen en mama gaat werken. Een weldoordachte beslissing die perfect werkt voor beide partners.

Lynda: “Vanaf het begin speelden we al met dit idee. Toen Noa, onze oudste, werd geboren, besloten we dat hij naar de kinderopvang zou gaan. Ik begon terug te werken op een nieuwe dienst en probeerde tevergeefs mijn hoofd bij het werk te houden. Onmogelijk! Ik kreeg het benauwd, keek voortdurend op de klok, weende elke dag... We hadden niet voor een kind gekozen om hem daarna aan een vreemde toe te vertrouwen.”

Lynda deed haar job als verpleegster met veel passie terwijl Nicolas als arbeider slechts contracten van bepaalde duur had. De keuze was dus snel gemaakt! Nicolas zou thuisblijven voor de kinderen. Voor hem was het geen opgelegde verplichting. Nicolas: “Ik nam de beslissing om voor de kinderen te zorgen omdat ik echt van ze wil genieten en ze wil zien opgroeien en ontwikkelen. Op financieel vlak is het allemaal wel wat krapjes. Ik ben huisvader en dus financieel afhankelijk van Lynda. Maar op emotioneel vlak zijn we enorm rijk.”

Nicolas gaf zijn werk op, maar er zijn ook manieren om voor de kinderen te zorgen terwijl je je job gewoon behoudt. Je blijft dan tijdelijk thuis: deeltijds of voltijds. En daarna ga je weer gewoon aan de slag.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Via tijdskrediet en loopbaanonderbreking (zoals ouderschapsverlof) kan je als werknemer je baan deels of volledig stopzetten gedurende een bepaalde periode. Je kan het voor eender welke reden aanvragen, bijvoorbeeld om voor je kind(eren) te zorgen. Je hoeft dus je aanvraag niet te verantwoorden bij het bedrijf. Het stelsel van tijdskrediet is van toepassing voor werknemers in de privésector, terwijl loopbaanonderbreking een gelijkaardig systeem is binnen de publieke sector. 

Meer informatie? Surf naar www.rva.be
Hoe een aanvraag indienen? Bekijk de video.

Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof kan je ook een tijdje thuisblijven om voor je kleintje te zorgen. Via dat systeem kan zowel mama als papa thuisblijven naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een kind, zolang het kind jonger is dan 12 jaar. Binnen de privésector kan je dit verlof als volgt opnemen: 

 • Elke voltijdse of deeltijdse werknemer kan zijn baan geheel stopzetten voor een periode van 4 maanden: deze periode mag per maand worden opgesplitst.
 • Elke voltijdse werknemer kan halftijds gaan werken voor een periode van 8 maanden: deze periode mag per 2 maanden worden opgesplitst.
 • Elke voltijdse werknemer kan zijn prestaties met 1/5 verminderen voor een periode van 20 maanden: deze periode mag per 5 maanden worden opgesplitst.

Als je meer wil weten, kan je alle informatie nalezen op de site van deRVA. (http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19#pdf-hide-source)

Uitkeringen voor ouderschapsverlof

Tijdens het ouderschapsverlof betaalt de RVA je een vervangingsinkomen in de vorm van een uitkering. De nettobedragen bedragen:

 • Bij een volledige onderbreking van je voltijdse job
  707,08 EUR/maand
 • Bij vermindering van je voltijdse prestaties tot een halftijdse job
  325,92 EUR/maand
 • Bij een vermindering van je voltijdse prestaties met 1/5
  110,57 EUR/maand
  148,70 EUR/maand voor alleenwonende werknemers

Neem je tijdskrediet, loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof, dan kan je van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie krijgen.

Ga voor meer informatie, ook over de bedrijfsvoorheffing op de uitkeringen, naar www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19#pdf-hide-source.

In de lift

Volgens de RVA is het aantal werknemers dat tijdelijk thuisblijft, gestegen in 2015. Er blijven 6,9 procent meer mensen thuis met tijdskrediet in het derde trimester tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Bij loopbaanonderbreking was die stijging 3,5 procent.

Waar komt die toename vandaan? Volgens RVA nemen mensen het zekere voor het onzekere: “de stijgingen zijn voornamelijk het resultaat van anticiperende effecten op nieuwe, striktere reglementeringen.” Mensen vrezen dus dat dat de maatregelen wegens overheidsbesparingen zullen sneuvelen en nemen het verlof dan maar gewoon nu op.