Stem ons tot Beste Winkelketen en Webshop en maak kans op een cadeaubon! 

Thuisblijven voor de kinderen: hoe doe je dat?

Nicolas (33) en Lynda (31), papa en mama van vier, besloten om het ouderschap vanuit een andere hoek te bekijken. Papa zorgt voor de kinderen en mama gaat werken. Een weldoordachte beslissing die perfect werkt voor beide partners.
Thuisblijven voor de kinderen: hoe doe je dat? 2024-03-06 10:38:27.335635

Lynda: “Vanaf het begin speelden we al met dit idee. Toen Noa, onze oudste, werd geboren, besloten we dat hij naar de kinderopvang zou gaan. Ik begon terug te werken op een nieuwe dienst en probeerde tevergeefs mijn hoofd bij het werk te houden. Onmogelijk! Ik kreeg het benauwd, keek voortdurend op de klok, weende elke dag... We hadden niet voor een kind gekozen om hem daarna aan een vreemde toe te vertrouwen.”

Lynda deed haar job als verpleegster met veel passie terwijl Nicolas als arbeider slechts contracten van bepaalde duur had. De keuze was dus snel gemaakt! Nicolas zou thuisblijven voor de kinderen. Voor hem was het geen opgelegde verplichting. Nicolas: “Ik nam de beslissing om voor de kinderen te zorgen omdat ik echt van ze wil genieten en ze wil zien opgroeien en ontwikkelen. Op financieel vlak is het allemaal wel wat krapjes. Ik ben huisvader en dus financieel afhankelijk van Lynda. Maar op emotioneel vlak zijn we enorm rijk.”

Nicolas gaf zijn werk op, maar er zijn ook manieren om voor de kinderen te zorgen terwijl je je job gewoon behoudt. Je blijft dan tijdelijk thuis: deeltijds of voltijds. En daarna ga je weer gewoon aan de slag.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Via tijdskrediet en loopbaanonderbreking (zoals ouderschapsverlof) kan je als werknemer je baan deels of volledig stopzetten gedurende een bepaalde periode. Je kan het voor eender welke reden aanvragen, bijvoorbeeld om voor je kind(eren) te zorgen. Je hoeft dus je aanvraag niet te verantwoorden bij het bedrijf. Het stelsel van tijdskrediet is van toepassing voor werknemers in de privésector, terwijl loopbaanonderbreking een gelijkaardig systeem is binnen de publieke sector. 

Meer informatie? Surf naar www.rva.be.
Hoe een aanvraag indienen? Bekijk de video.

Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof kan je ook een tijdje thuisblijven om voor je kleintje te zorgen. Via dat systeem kan zowel mama als papa thuisblijven naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een kind, zolang het kind jonger is dan 12 jaar. Binnen de privésector kan je dit verlof als volgt opnemen: 

 • Elke voltijdse of deeltijdse werknemer kan zijn baan geheel stopzetten voor een periode van 4 maanden: deze periode mag per maand worden opgesplitst.
 • Elke voltijdse werknemer kan halftijds gaan werken voor een periode van 8 maanden: deze periode mag per 2 maanden worden opgesplitst.
 • Elke voltijdse werknemer kan zijn prestaties met 1/5 verminderen voor een periode van 20 maanden: deze periode mag per 5 maanden worden opgesplitst.

Als je meer wil weten, kan je alle informatie nalezen op de site van de RVA.
(http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19#pdf-hide-source)

Uitkeringen voor ouderschapsverlof

Tijdens het ouderschapsverlof betaalt de RVA je een vervangingsinkomen in de vorm van een uitkering. De nettobedragen bedragen:

 • Bij een volledige onderbreking van je voltijdse job
  707,08 EUR/maand
 • Bij vermindering van je voltijdse prestaties tot een halftijdse job
  325,92 EUR/maand
 • Bij een vermindering van je voltijdse prestaties met 1/5
  110,57 EUR/maand
  148,70 EUR/maand voor alleenwonende werknemers

Neem je tijdskrediet, loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof, dan kan je van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie krijgen.

Ga voor meer informatie, ook over de bedrijfsvoorheffing op de uitkeringen, naar www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19#pdf-hide-source.

Crédit-temps et interruption de carrière

Le crédit-temps et l’interruption de carrière (tout comme le congé parental) vous permettent en tant qu’employé de réduire partiellement, voire d’interrompre complètement, votre travail pendant une période donnée. Vous pouvez en faire la demande pour n’importe quelle raison. Comme par exemple vous occuper de votre/vos enfant(s). Vous n’êtes pas tenu de justifier votre demande auprès de votre entreprise. Le crédit-temps concerne les employés du secteur privé, tandis que l’interruption de carrière est accessible au secteur public.

Plus d’informations ? Surfez sur www.onem.be.
Comment introduire une demande ? Plus d’infos en vidéo.

Congé parental

Le congé parental vous permet aussi de rester un moment à la maison pour vous occuper des enfants. Ce système permet aussi bien à la maman qu’au papa de rester à la maison suite à une naissance ou une adoption, tant que l’enfant est âgé de moins de 12ans. Dans le secteur privé, voici comment demander ce congé :

 • Tout travailleur à temps plein ou à temps partiel peut interrompre son travail entièrement pour une période de 4 mois : cette durée peut être divisée en plusieurs sessions d’un mois.
 • Tout travailleur à temps plein peut travailler à mi-temps pour une période de 8 mois : ces 8 mois peuvent être divisés en sessions de 2 mois chacune.
 • Tout travailleur peut réduire ses prestations d’1/5e pour une période de 20 mois. Cette durée peut être divisée en périodes de 5 mois chacune.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire l’information complète disponible sur le site de l’ONEM.
(http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t19)

Répartition des congés parentaux

Durant votre congé parental, l’ONEM vous paie un revenu de remplacement. Les montants totaux nets sont les suivants :


 • Lors de l’interruption totale d’un emploi à temps plein : € 707,08/mois
 • Lors d’une réduction de vos prestations à temps plein pour un mi-temps : € 329,92/mois
 • Lors d’une réduction de vos prestations à temps plein d’1/5 : € 110,57/mois, € 148,70/mois pour les travailleurs isolés


Au moment où vous prenez votre crédit-temps, votre interruption de carrière ou votre congé parental, le gouvernement wallon est susceptible de vous offrir une prime d’encouragement.

Pour plus d’informations, notamment sur la retenue d'impôt sur ces paiements, rendez-vous sur 
http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t19#pdf-hide-source.

In de lift

Volgens de RVA is het aantal werknemers dat tijdelijk thuisblijft, gestegen in 2015. Er blijven 6,9 procent meer mensen thuis met tijdskrediet in het derde trimester tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Bij loopbaanonderbreking was die stijging 3,5 procent.

Waar komt die toename vandaan? Volgens RVA nemen mensen het zekere voor het onzekere: “de stijgingen zijn voornamelijk het resultaat van anticiperende effecten op nieuwe, striktere reglementeringen.” Mensen vrezen dus dat dat de maatregelen wegens overheidsbesparingen zullen sneuvelen en nemen het verlof dan maar gewoon nu op.


Producten om in huis te hebben: 

Je dynamische snippet wordt hier weergegeven ... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.

Deel dit artikel