Privacyverklaring Dreambaby webshop

1. Algemeen

Dreambaby nv heeft Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle als maatschappelijke zetel en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 472.630.817 RPR Brussel. Ook wanneer we “Dreambaby”, “webshop”, “wij” of “ons” gebruiken in dit document, verwijzen we naar Dreambaby nv.

Persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed mogelijk te beschermen. Bij het gebruik van je persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

Op de webshop van Dreambaby kan je als particulier zowel producten bestellen en reserveren via je Xtra-account als via een gastprofiel. Je kan ook als professionele klant gebruik maken van de dienstverlening van Dreambaby. Om onze dienstverlening te kunnen gebruiken hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig.

Deze privacyverklaring geldt wanneer je je aankopen doet als particulier met een gastprofiel of als professionele klant. Wanneer je aankopen doet via je Xtra-account, geldt de Privacyverklaring van Xtra.

Deze privacyverklaring geldt wanneer je je aankopen doet als particulier met een gastprofiel of als professionele klant. Wanneer je aankopen doet via je Xtra-account, geldt de Privacyverklaring van Xtra.

Lees ook onze Algemene Voorwaarden

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

Gegevens die je aan ons geeft

Om jouw bestellingen te kunnen leveren of klaar te leggen in de winkels hebben we je naam, voornaam, adres, mailadres en telefoonnummer nodig. Wanneer je gebruik maakt van je Xtra-account halen we deze gegevens uit je Xtra-profiel.

Bestel je als gast of als professionele klant hebben we een aantal identificatiegegevens nodig die je ons zelf geeft, zoals je naam, voornaam, adres, mailadres, telefoonnummer en, in voorkomend geval, je ondernemingsnummer.

Via de website

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser en de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen.

Daarnaast houden we ook bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Zo kunnen we je eerst de producten of voordelen tonen waarin je het meest geïnteresseerd bent en de meest interessante advertenties selecteren.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze websites heen. Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid

3. Waarom en op welke basis verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Uitvoering van een overeenkomst

We hebben je gegevens nodig om je aankopen bij jou thuis te kunnen leveren, klaar te leggen in de winkel of te schenken op een geboortelijst. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren.

Gerechtvaardigd belang 

Als professionele klant kunnen we je mailadres ook gebruiken om marketingmails te versturen.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Dreambaby nv

Medewerkers van Dreambaby en Colruyt Group hebben enkel toegang tot jouw persoonsgegevens wanneer ze dit echt nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Partners en dienstverleners

Onze websitebeheerder en online betaalprovider hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Wanneer je kiest voor thuislevering hebben ook de bezorgdiensten die we inschakelen of onze leveranciers die bij jou thuis zullen leveren toegang tot (een deel van) jouw persoonsgegevens. Hoe dan ook mogen al deze partners jouw gegevens enkel gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze privacyverklaring.

Ook andere dienstverleners hebben soms toegang nodig tot jouw persoonsgegevens. Dit geldt onder andere voor advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken.

Bevoegde autoriteiten

Daarnaast moeten wij in geval van een gewettigd verzoek je persoonsgegevens overmaken aan bevoegde autoriteiten. Elk verzoek zullen wij eerst nagaan en onderzoeken vooraleer wij jouw persoonsgegevens effectief overmaken aan bevoegde autoriteiten.

5. Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?

Dreambaby bewaart je gegevens op servers binnen Europa.

Een aantal van onze dienstverleners kunnen je gegevens ook buiten de Europese Economische Ruimte gebruiken. Op dat moment nemen we de gepaste maatregelen zodat jouw persoonsgegevens dezelfde bescherming krijgen als binnen Europa.

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wanneer je online een bestelling plaatst met jouw Xtra-account, gelden de bewaartermijnen van Xtra. Die kan je terugvinden in de Privacyverklaring Xtra.

Wanneer je online een bestelling plaatst met jouw Xtra-account, gelden de bewaartermijnen van Xtra. Die kan je terugvinden in de Privacyverklaring Xtra.

Wanneer je bestelt met een gastprofiel verwijderen we al jouw gegevens 4 weken nadat je bestelling geleverd of afgehaald werd. Het is dan ook belangrijk dat je zelf je aankoop- en garantiebewijzen bijhoudt gezien wij je daarmee niet meer zullen kunnen helpen. Wanneer je vraagt om een factuur te maken van jouw aankopen, zullen we deze factuur bewaren volgens de wettelijke bewaartermijnen die vastgesteld werden. Deze kunnen we dan ook niet eerder schrappen.

Wanneer je bestelt als professionele klant bewaren we je aankoopgegevens 5 jaar en je profielgegevens 10 jaar. Wanneer we een factuur opgesteld hebben bewaren we deze volgens de wettelijke bewaartermijnen die vastgesteld werden maar ze bevatten geen gegevens van jou als vertegenwoordiger.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen kunnen wij de veiligheid en bescherming van je persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

8. Wat zijn jouw rechten?

Dreambaby hecht belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

Je kan je op elk moment laten schrappen bij Dreambaby. We verwijderen dan al je gegevens en je aankoopgegevens tenzij er een factuur werd opgesteld, dan volgen we de wettelijke bewaartermijnen.

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen.

Je kan jouw contactgegevens laten doorsturen naar een andere partij.

Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan je ons contacteren?

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze klantendienst. Dit kan op 3 manieren:

  • Schrijf een brief naar: Dreambaby nv, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle 
  • Bel ons op 02 363 56 65 
  • Contacteer ons via het contactformulier op onze website (www.dreambaby.be)

Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) op privacy@colruytgroup.com of +32(0)2 363 54 00.

Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je steeds contact opnemen met de bevoegde autoriteiten:

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit in België
    Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, 
    +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be, bij vragen of klachten.

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend teneinde steeds de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

 De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 25/02/2023